Troonzaal
Kroonluchter
Apostelen
Christus
Mozes
Wetgevers
Ferdinand
Edward
St. George
Mozaïek

Het grote schilderij, in de halfboog onder de koepel (aan de muur die naar het balkon leidt), toont Mozes als overbrenger van de "Tien Geboden". Deze verbeelding van het Oude Testament werd geschilderd door Wilhelm Hauschild uit München, aan wie de meeste schilderingen in de Troonzaal te danken zijn.