Tannhäuser
Venusgrot
Venus
Loflied
Rome

Wanneer Tannhäuser zijn zonden opbiecht aan Paus Urban IV in Rome, weigert de Paus hem absolutie en vervloekt hem. Zo weinig kans er is dat de dorre Staf van de Paus ooit tot bloei zal komen, zo weinig hoop is er dat God Tannhäuser zal vergeven voor zijn zonden. Tannhäuser keert vertwijfeld terug naar de Wartburg en sterft. Echter, de volgende dag staat de Staf van de Paus in bloei.