Slaapkamer
Gedicht
Liefdesdrank
Tuin
Afscheid
Wake
Hereniging
Opstanding
Maria
Kachel

Aan het hoofd van het rijkelijk gesneden bed, bekroond door een baldakijn, is een afbeelding van Maria, die is geschilderd door J. Frank, in de vorm van een icoon op een vergulde koperen plaat.