Slaapkamer
Gedicht
Liefdesdrank
Tuin
Afscheid
Wake
Hereniging
Opstanding
Maria
Kachel

Uiteindelijk besluit koning Marke om zijn neef Tristan zijn liefde voor Isolde te vergeven en hij haast zich met zijn vrouw naar de stervende ridder. Maar ze komen te laat. Tristan is al gestorven aan zijn wonden. Vol wanhoop stort Isolde in en sterft aan een gebroken hart.