Die Walküre
Home
 

 

   

:: Siegmund :: Sieglinde :: Hunding :: Goden :: Brünnhilde :: Walküren ::


Eerste Akte

Eerste Toneel (1e akte)

Siegmund is op de vlucht voor zijn vijanden. Gewond en uitgeput komt hij aan bij het huis van Hunding en zijn vrouw Sieglinde, alwaar hij aan het eind van zijn krachten neervalt bij de haard. Sieglinde is thuis en ontfermt zich over de vreemdeling. Ze geeft hem te drinken en haalt hem over om uit te rusten. Samen wachten ze op Hunding, de man des huizes.

Tweede Toneel (1e akte)

Hunding komt thuis en vraagt aan Sieglinde wie deze vreemdeling is. Sieglinde verteld wat er is gebeurd en zoals het gebruik eist, biedt Hunding gastvrijheid aan. Hunding verzoekt Siegmund hem te vertellen wie hij is en langs welke wegen hij hier terecht is gekomen. Siegmund noemt zichzelf 'Wehwalt' en uit zijn verhaal blijkt dat zijn vijanden voor wie hij op de vlucht is, familie is van Hunding. Hunding doet zijn woord van gastvrijheid gestand gedurende de nacht, maar zodra de ochtend aanbreekt dient Siegmund zich met wapens te weren. Sieglinde bereidt Hunding's nachtdrank en samen gaan ze naar de slaapkamer, Siegmund in vertwijfeling achter latend.

Derde Toneel (1e akte)

Siegmund heeft zijn wapens verloren in de strijd. Waar is nu het zwaard dat zijn vader hem ooit beloofde als de nood daar was. Morgen moet hij zich immers weren tegen Hunding. Plotseling hoort hij iemand de kamer binnen komen, het is Sieglinde. Ze heeft een slaapmiddel in Hunding's drank gedaan. Ze vertelt Siegmund van een zwaard, dat steekt in de stam van de es die in het midden van de woning staat. Het zwaard is ooit door een oude grijsaard in de stam gestoken. Slechts aan de sterkste der helden is het zwaard voorbestemd. Siegmund en Sieglinde herkennen zichzelf in elkaar en verklaren elkaar hun liefde.

Nadat Siegmund haar vertelt dat Wälse zijn vader was trekt hij het zwaard uit de stam en noemt het 'Nothung'. Vervolgens geeft hij dit zwaard als bruidsgift aan Sieglinde. Sieglinde vertelt Siegmund dat Wälse ook haar vader was en dat zij dus behalve zijn bruid ook zijn zus is. In opperste vervoering vallen ze elkaar in de armen.

Tweede Akte

Eerste Toneel (2e akte)

Een woest rotsgebergte. Wotan roept zijn dochter Brünnhilde te paard. Zij moet in het komende gevecht tussen Siegmund en Hunding, Siegmund de zege bezorgen. Siegmund is de zoon van Wotan, doel van zijn bestaan is de ring terug te geven aan de Rijndochters om daarmee het door Erda aangekondigde einde der Goden af te wenden. Als Fricka arriveert maakt Brünnhilde zich uit de voeten. Fricka, hoedster van het heilige huwelijk, eist de dood van Siegmund. Siegmund en Sieglinde zijn schuldig aan zowel overspel als incest, daarbij is Siegmund ook nog de bastaardzoon van Wotan. Wotan kan niet anders dan Fricka haar zin geven.

Tweede Toneel (2e akte)

Wotan is gedwongen zijn eerste bevel aan Brünnhilde te herroepen, zij dient nu Hunding de zege te bezorgen. Tegen haar zin begeeft ze zich naar het strijdveld.

Derde Toneel (2e akte)

Siegmund en Sieglinde zijn op de vlucht voor Hunding. Als ze eindelijk stoppen om uit te rusten valt Sieglinde in een onrustige slaap.

Vierde Toneel (2e akte)

Brünnhilde verschijnt en voorzegt Siegmund zijn naderende dood. Hij is voor Walhall uitverkoren. Wanneer hij echter hoort dat Sieglinde hem niet zal volgen kiest hij voor Hella. Zelfs het nieuws dat Sieglinde van hem in verwachting is houdt hem niet tegen Sieglinde en zichzelf van het leven te willen beroven. Op het laatste moment weet Brünnhilde dit te voorkomen door alsnog de zege te beloven aan Siegmund.

Vijfde Toneel (2e akte)

Hunding en Siegmund treffen elkaar en raken in gevecht. Op het moment dat Siegmund met hulp van Brünnhilde, Hunding de doodslag wil geven intervenieert Wotan met zijn speer. Nothung, het zwaard, breekt in stukken op Wotan's speer en Hunding steekt Siegmund dood. Samen met Sieglinde en het gebroken zwaard vlucht Brünnhilde voor Wotan, die ziedend van woede de achtervolging inzet.

Derde Akte

Eerste Toneel (3e akte)

De top van een rotsgebergte. De Walküren verzamelen zich met hun gevallen helden. Als laatste komt Brünnhilde met Sieglinde aanstormen. De Walküren weigeren hen tegen Wotan in bescherming te nemen, ze zijn bang zelf zijn woede op hun hals te halen. Sieglinde wil Siegmund volgen in de dood, totdat Brünnhilde haar verteld dat ze in verwachting is van zijn zoon, die Siegfried zal heten. Met de stukken van het zwaard vlucht ze verder, terwijl Brünnhilde Wotan opwacht.

Tweede Toneel (3e akte)

Wotan arriveert en gebiedt de Walküren te zeggen waar hun zuster Brünnhilde is. Brünnhilde komt naar voren en vraagt welke straf Wotan haar wil geven. Wotan wil haar haar godheid afnemen en in een diepe slaap brengen. Zij zal toebehoren aan de eerste de beste man die haar wekt. Als de Walküren in geklaag uitbarsten om de zware straf die Brünnhilde treft, jaagt Wotan ze dreigend weg.

Derde Toneel (3e akte)

Wotan's woede ebt langzaam weg en uiteindelijk besluit hij om rond de slapende Brünnhilde een enorm bruidsvuur te ontbranden waar alleen de hoogste aller helden door heen kan dringen om haar te wekken. Liefdevol kust Wotan zijn dochter in slaap en dwingt de vuurgod Loge tot een ring van vuur. Wotan verzegelt het vuur met de volgende uitspraak: 'Wie mijn speer vreest zal het vuur nooit doorschrijden'.

Naar boven