Der Ring des Nibelungen

:: Das Rheingold :: Die Walküre :: Siegfried :: Götterdämmerung ::


Home
Wolkige hoogten

Goden

Wotan

Wotan is de oppergod, te vergelijken met Zeus uit de Griekse mythologie. Er zijn twee belangrijke dingen te vermelden over Wotan voor iemand die het verhaal niet kent. Wotan heeft slechts één goed oog en hij draagt een speer.

 

Het oog van Wotan

Voordat 'das Rheingold' begint heeft er al het een en ander plaatsgevonden. Wotan, op zoek naar wijsheid, ging naar de bron Mimir. Wie uit de bron Mimir drinkt verkrijgt wijsheid. Maar om uit de bron Mimir te mogen drinken moet er iets worden geruild. Wotan ruilde een van zijn ogen voor de wijsheid van de bron Mimir.

De speer van Wotan

Wotan breekt een tak af van de wereld-es en snijdt daaruit zijn speer. De wereld-es is in de Noorse mythologie de boom waar de wereld op rust. Doordat Wotan zijn speer van de wereld-es heeft afgesneden is het verval van de wereld begonnen. In deze speer heeft Wotan de verdragen gekerfd waaraan hij zich gehouden heeft. Wotan's macht staat of valt bij zijn verdragen.

Wanderer

Nadat hij zijn zoon Siegmund heeft gedood en Brünnhilde als straf voor haar ongehoorzaamheid in een diepe slaap heeft gekust, zwerft Wotan als Wanderer door de wereld. Hij keert terug naar Walhall, nadat Siegfried zijn speer in stukken slaat met het zwaard Nothung. Het einde der Goden nadert en Wotan laat de wereld-Es omhakken.

Wälse

Wotan als stamvader van het Wälsungen-geslacht. De Ring kan alleen door een vrije held veroverd en terug gegeven worden aan de Rijndochters. Hiertoe stichtte Wotan met een menselijke vrouw het Wälsungen-geslacht.

Loge

Loge is de god van het vuur, tevens raadgever van Wotan. Door zijn list komt Wotan in het bezit van de Ring. Loge heeft een wispelturig karakter en een sterke hang naar vrijheid. Loge is een buitenbeentje onder de goden. Hij eet ook niet van Freia's gouden appels die de eeuwige jeugd geven.

Donner

Donner is de god van het weer. Met zijn hamer laat hij de donder klinken. Hij heeft een opvliegend karakter.

Froh

Froh is de god die van de regenboog een pad naar Walhall maakt.

Fricka

Fricka is de godin van het huwelijk en de vrouw van Wotan. Zij stemt er in toe dat Wotan een burcht laat bouwen met de hoop dat hij niet meer gaat zwerven en met andere vrouwen de liefde bedrijft. Zij staat model voor de deugd.

Freia

De godenburcht Walhall moet worden betaald met Freia de godin van de Liefde en de eeuwige jeugd. Wotan wil dit niet want dan verliezen de goden hun eeuwige jeugd en dat betekent hun ondergang. Gelukkig nemen de Reuzen genoegen met het goud en mag Freia in Walhall blijven.

Erda

Erda is de oer-moeder zij waakt over de wereld. Wanneer Wotan weigert de vervloekte gouden Ring aan de Reuzen te geven in ruil voor de godin Freia rijst Erda op uit de aarde en waarschuwt Wotan voor de vloek van de Ring.

Alles was ist, endet...

Nornen

De drie Nornen zijn dochters van Erda en net als haar, oer-wezens. Zij beschikken over het Lot van mens en wereld en weven het Web van Verleden, Heden en Toekomst. Het Web raakt beschadigd wanneer Wotan een tak afbreekt van de Wereld-Es om daar zijn speer van te snijden. Siegfried neemt het Lot in eigen hand, als hij Wotan's speer in stukken slaat. Het weefgetouw begeeft het, en de Nornen gaan terug naar moeder Erda.

De Walküren

De Walküren zijn dochters van Wotan, wiens belangrijkste taak het is zijn wensen uit te voeren. Zij moeten een leger verzamelen dat voor Wotan de overwinning moet behalen in de oorlog aan het einde der tijden. Verder voorzien zij de verzamelde helden in Wallhall van eten en drinken. Er zijn 9 Walküren, naast Brünnhilde en Waltraute zijn dat Gerhilde, Ortlinde, Schwertleite, Helmwige, Siegrune, Grimgerde en Rossweisse.

Brünnhilde

Brünnhilde is de dochter van Wotan en Erda. Zij is verwekt toen Wotan naar Erda afdaalde in een zoektocht naar kennis en wijsheid. Zij is Wotan's wil en samen met 8 zusters brengen ze als Walküren gevallen helden naar Walhall, om een groot leger van moedige strijders te verzamelen. In de oorlog die aan het eind der tijden (Ragnarok) zal losbranden, moet dit leger de overwinning op het kwade behalen. Brünnhilde, de lievelingsdochter van Wotan, komt met Wotan in conflict, wanneer ze de opdracht krijgt Hunding bij te staan in het komende gevecht tegen Siegmund. Ze kiest de kant van Siegmund en als straf ontneemt Wotan haar haar onsterfelijkheid en legt haar in diepe slaap, omringd door een zee van vuur. Wotan heeft Brünnhilde beloofd dat alleen de grootste held het vuur kan doorschrijden en haar wakker zal kussen. Beiden weten dat dit Siegfried zal zijn. Jaren later wekt Siegfried haar met een kus en een gepassioneerde liefde ontbrand. Siegfried, die na verloop van tijd de wereld intrekt, verraad haar liefde en samen met Hagen beraamt Brünnhilde zijn dood. Wanneer Siegfried is vermoord, neemt ze de Ring van zijn hand en springt met Grane, haar paard, in het vuur waarin ook Siegfried verbrand. Door deze daad verlost zij de wereld van de vloek van de Ring en keert het goud terug naar de Rijn.

Waltraute

De Walküre Waltraute is een zuster van Brünnhilde. Nadat Wotan Brünnhilde in een diepe slaap heeft gelegd, worden de Walküren er niet meer op uit gestuurd om gevallen helden naar Walhall te brengen. Wotan is gaan zwerven over de aarde en noemt zich Wanderer. Na jaren is Wotan teruggekeerd met zijn speer in stukken en wacht op het einde. Waltraute probeert in een smeekbede aan Brünnhilde, haar over te halen de Ring terug te geven aan de Rijndochters opdat de wereld verlost zal zijn. Brünnhilde weigert, voor haar is de Ring het onderpand van Siegfried's liefde. Teleurgesteld gaat Waltraute terug naar Walhall.

Naar boven