Parsifal

:: Personages :: Eerste Akte :: Tweede Akte :: Derde Akte ::


Home

Derde Akte

Eerste Toneel

In het Graalsgebied. De ridderschap van de Graal is in verval en Titurel is gestorven, door ouderdom en doordat hij de helende kracht van de Heilige Graal moest missen. Amfortas, de zondige hoeder van de Graal, weigert de Graal te onthullen. 

Gurnemanz heeft zich in het woud van Montsalvat terug getrokken en leeft daar als een kluizenaar. Hij schrikt op van een klaaglijk gejammer en in het struikgewas vindt hij Kundry. Hij wekt haar weer tot leven en ze komt bij met een hartverscheurende jammerklacht. Het enige wat over haar lippen komt is 'dienen, dienen'. Vervolgens ziet Gurnemanz een ridder in een zwarte wapenuitrusting naderbij komen. Hij vraagt de onbekende ridder zijn wapens af te doen, omdat hij zich in het Graalsgebied bevindt en het bovendien 'Heilige Goede Vrijdag' is, de dag dat de gehele mensheid en natuur ontzondigt zijn door het offer aan het kruis van de Heiland. Dan herkent Gurnemanz de ridder, het is dezelfde die hij ooit weg stuurde. Parsifal knielt in gebed neer voor de Heilige Speer en Gurnemanz is overweldigd door emoties als hij de Heilige Speer herkent.

Hij bevestigt Parsifal dat hij het Graalsgebied en de weg naar Amfortas heeft terug gevonden. Dan wast Kundry Parsifal's voeten met water uit de Heilige Bron en Gurnemanz zegent zijn hoofd met water uit de Heilige Bron. Vervolgens pakt Kundry een flesje met olie en zalft Parsifal's voeten, ze droogt ze met haar haren. Parsifal vraagt Gurnemanz zijn hoofd te zalven met de olie.  
   
Parsifal's dwaaltochten

Gurnemanz neemt plechtig het flesje olie en zalft Parsifal tot Koning, zoals de profetie het voorzegd had. Parsifal's eerste daad als gezalvde Koning is Kundry's doop met het water uit de Heilige Bron. Kundry weent hevig, terwijl de weide en de natuur lachen in gelukzaligheid. Parsifal ziet de schoonheid van de hem omringende natuur en Gurnemanz legt uit dat het vandaag 'Goede Vrijdag' is, de dag dat de gehele natuur en mensheid zich verheugen in het liefdes-offer van de Heer.

Tweede Toneel

De klokken van de Graaltempel luiden en Gurnemanz en Kundry begeleiden Parsifal naar de Tempel. Er vindt een dienst plaats voor de overleden Titurel, en Amfortas heeft beloofd nog eenmaal de Heilige Graal te onthullen. Wanneer het moment aanbreekt om de Heilige Graal te onthullen, weigert Amfortas opnieuw. Hij rukt het verband van zijn bloedende wond, en wenst te sterven in plaats van deze hellepijn nog langer te moeten verdragen. Dan treedt Parsifal naar voren, en geneest met de Heilige Speer de wond van Amfortas, die door hetzelfde wapen was toegebracht. In heilige verrukking licht het gezicht van Amfortas op. Parsifal onthult als nieuwe Graalkoning, de Heilige Graal en knielt neer in gebed. Een witte duif daalt neer uit de koepel van de Graaltempel en blijft zweven boven Parsifal's hoofd. Parsifal neemt de Heilige Graal uit de schrijn, en zwaait deze zegenend over de ridderschaar, die in aanbidding is neer geknield. Kundry zakt ontzield ter aarde en vindt na vele levens de Verlossing. Uit de hoogte klinken in verheven majesteit de mysterieuze woorden:

'Erlösung dem Erlöser'
 

Naar Boven