Parsifal

:: Personages :: Eerste Akte :: Tweede Akte :: Derde Akte ::


Home
   
 
De Heilige Graal
 

Personages

Titurel

Titurel ontvangt de Heilige Graal en de Heilige Speer uit handen van een Engelenschaar die neder daalt uit de hemel. Hij bouwt een Tempel voor deze heilige relikwieën, de Graalburcht Montsalvat. Ridders die tot de Graal worden geroepen vormen de ridderschap van de Heilige Graal, hun Koning is Titurel. Op hoge leeftijd draagt hij zijn ambt over op zijn zoon Amfortas.

Amfortas

Amfortas is de zoon van Titurel. Hij volgt zijn vader op als Koning van de Graal. Wanneer hij er op uittrekt om de kwade macht van Klingsor te breken, kan hij de verleiding van een goddelijk mooie vrouw (Kundry) niet weerstaan. Hij verliest de Heilige Speer aan Klingsor, die hem er een ernstige wond mee toebrengt in de zij. Gurnemanz brengt hem terug naar Montsalvat, waar hij hunkert naar de dood. Hij wordt gekweld door gewetenswroeging en de vreselijke pijn van de wond, die niet geneest.

Gurnemanz

Gurnemanz is een Graalridder van het eerste uur. Hij diende reeds de Graal onder Koning Titurel. Hij geeft zijn ervaringen door aan jonge Graalridders. Met pijn in het hart ziet hij de broederschap te gronde gaan door het verlies van de Heilige Speer. Gurnemanz hoopt op de komst van de uitverkorene van de Heilige Graal.

Klingsor

Klingsor kon de weg naar de Heilige Graal niet vinden vanwege zijn zondige verlangens. In zijn wens de Graal te dienen, heeft hij zichzelf gecastreerd. In toorn stuurde de Heilige Graal hem weg, kuisheid op die manier verkregen is niet naar het gebod van de Heiland. In woede hierover wendde Klingsor zich tot de zwarte magie. Klingsor probeert zoveel mogelijk Graalridders te verleiden tot onkuisheid met zijn bloemenmeisjes. Ooit bestrafte hij Kundry om haar gelach over de kruisdood van de Verlosser en sprak een vloek over haar uit, hij heeft haar in zijn macht. Het lukt hem met behulp van Kundry om Amfortas, de Graalkoning, te verleiden. Hij weet de Heilige Speer te bemachtigen en verwondt Amfortas in de zij. Wanneer het Klingsor lukt ook de Heilige Graal te bemachtigen zal hij de Koning van de Graal zijn.

Kundry

Kundry lachte toen Christus de Heiland stierf aan het kruis, ze is tot eeuwigheid verdoemd te zwerven over de wereld om nooit rust te vinden. Ze kan pas sterven en verlossing vinden, wanneer een man haar verleiding weerstaat. Klingsor, de zwarte Magiër, heeft haar in zijn macht en roept haar uit haar doodsslaap wanneer hij haar nodig heeft. Kundry is zowel Verleidster voor Klingsor als Graalbode voor de ridderschap.

Bloemenmeisjes

Bevallige meisjes die Klingsor dienen door ridders te verleiden. Vele ridders zijn reeds bezweken en in zijn macht terecht gekomen. Deze meisjes proberen ook Parsifal te verleiden, maar de dwaas ziet hen slechts als speel-kameraadjes. Ze dringen steeds verder op, en maken ruzie onder elkaar. Uiteindelijk wordt de jongeling boos op de meisjes en hun geruzie en wil niet meer spelen. Dan roept Kundry de jongeling bij zijn naam, Parsifal. De bloemenmeisjes verdwijnen snel.  
   
Magische Tuin van Klingsor

Parsifal

Parsifal is de zoon van Gamuret en Herzeleide. Gamuret is gestorven op het slagveld toen zijn zoon nog niet geboren was. Herzeleide voedt Parsifal heel beschermd op, ver weg van andere mensen. Ook wapens houdt ze verre van hem, in de hoop dat Parsifal niet net als zijn vader zal sterven op het slagveld. Parsifal is volkomen onwetend en onbezoedeld.

Wanneer Parsifal opgroeit, ontstaat het verlangen om de wereld in te trekken. Uiteindelijk wordt dit verlangen zo groot dat Herzeleide, Parsifal niet langer kan tegen houden. In zorgen om haar zoon kwijnt Herzeleide weg en sterft.

Parsifal komt terecht bij een ridderschap en woont daar de viering van het Heilig Avondmaal bij. Zonder zich bewust te zijn van deze ervaring, stuurt een oudere ridder (Gurnemanz) hem weer weg. Hij trekt verder en komt terecht in een onherbergzaam gebied, waar hij wordt aangevallen door hem vijandig gezinde ridders. Met gemak verslaat hij de ridders en komt in een wonderschone tuin, met de meest prachtige en heerlijk geurende bloemen. Hij weerstaat de verleiding van de bloemenmeisjes en Kundry, en herovert de Heilige Speer op Klingsor.

Door de vloek van Kundry, dwaalt hij vele jaren voordat hij het Graalsgebied terug vindt. Hij herkent de oude ridder Gurnemanz, die hem zalft tot Koning. Parsifal geneest met de Heilige Speer de gewonde Koning Amfortas, en neemt zijn ambt over. Parsifal is de nieuwe Graalkoning.

Naar Boven