Die Meistersinger von Nürnberg

:: Personages :: Eerste Akte :: Tweede Akte :: Derde Akte ::


Home
Eerste Akte

Eerste Toneel (1e akte)

Neurenberg in het midden van de 16e eeuw.

In de kerk van Neurenberg loopt de dienst op zijn einde. Eva en haar begeleidster Magdalene willen de kerk verlaten als een jonge edelman, genaamd Walther von Stolzing hen benadert en aan Eva vraagt of ze al verloofd is (Walther en Eva hebben elkaar al tijdens de dienst steelse blikken toegeworpen). Walther krijgt te horen dat Eva's hand gegeven zal worden aan de Meesterzanger, die morgen op de dag van St. Johannes de Doper (Sankt-Johannis-Tag), de zangwedstrijd wint. Aan de zangwedstrijd kunnen alleen Meesterzangers meedoen en aangezien Walther dit niet is moet hij vanavond nog examen afleggen voor de Meesterzangers van Neurenberg. Als hij slaagt voor dit examen is ook hij Meesterzanger en kan meedingen naar de hand van zijn geliefde Eva.

Kerk

Tweede Toneel (1e akte)

David is de geliefde van Magdalene en leerjongen van Hans Sachs, de schoenmaker. Hans Sachs is een Meesterzanger met grote faam, vanwege zijn prachtige liederen en verheven dichtkunst. David, die al langere tijd de zangkunst studeert om Meesterzanger te worden, zal Walther inwijden in de regelen der kunst om hem enige kans van slagen te geven. De korte tijd die hen rest schiet helaas te kort om alle regels van de zangkunst door te nemen en Walther vertrouwt op zijn eigen talent.

Derde Toneel (1e akte)

De leerjongens hebben de ruimte ingericht voor het proefzingen. De Meesterzangers komen binnen en Veit Pogner, edelsmid en Meesterzanger, kondigt een zangwedstrijd aan voor de volgende dag, met als prijs zijn enige dochter Eva. De roem en hoogachting voor de duitse Meesters zal door een dergelijk edele prijs alleen maar toenemen. De winnaar van deze wedstrijd dient te worden aangewezen door de Meesterzangers. Hans Sachs vindt als enige dat ook de stem van het volk moet meetellen, maar de andere Meesterzangers beslissen anders. Eva zelf moet uiteraard wel toestemmen, maar mag geen ander kiezen dan de winnaar aangewezen door de Meesterzangers. 

Op voorspraak van Veit Pogner, de vader van Eva, mag Walther een lied zingen om tot de zangwedstrijd te worden toegelaten. Regel is dat er maximaal 7 fouten in het lied mogen zitten. Een van de Meesterzangers doet dienst als 'Merker'. De 'Merker' houdt de gemaakte fouten bij door met krijt strepen te zetten op een bord. Sixtus Beckmesser, de stadschrijver is 'Merker'. Het is uitgerekend Beckmesser, die morgen naar de hand wil dingen van Eva en dus in Walther een rivaal ziet. Het lied dat Walther ten gehore brengt is aan de ene kant vertrouwd, maar toch ook zo nieuw, dat er al snel 7 fouten zijn gemaakt volgens de ingewikkelde regels van de Meesterzangers. Ondanks het ontstane tumult maakt Walther zijn lied af en vertrekt dan, gekrenkt in zijn trots. De Meesterzangers keuren het lied af, Hans Sachs is de enige Meistersinger die het nieuwe aan het lied kan waarderen.

Avond in Nürnberg

Naar Boven